Położenie

Nadleśnictwo Śnieżka jest jednym z trzydziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie: karkonoskim, kamiennogórskim, złotoryjskim oraz Miasta Jelenia Góra, na terenie miast: Jelenia Góra, Kowary, Karpacz. Swym zasięgiem obejmuje dziewięć gmin. Ma powierzchnię 135,7 km2.

Historia

Utworzenie i pierwsze lata istnienia Nadleśnictwa Państwowego Kowary.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Projekt rozwojowy Lasów Państwowych pt.: „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce” został uruchomiony do realizacji Decyzją nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 stycznia 2017 r. Przedsięwzięcie rozwojowe realizowane jest zgodnie z procedurami i zasadami opisanymi w zarządzeniu nr 40 z dnia 1 września 2016 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie zarządzania przedsięwzięciami rozwojowymi – projektami w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Projekt jest kontynuacją wielu wcześniej realizowanych przez jednostki PGL LP prac z zakresu czynnej ochrony cietrzewia.