Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

LASY NADLEŚNICTWA

LASY NADLEŚNICTWA

Pod zarządem Nadleśnictwa Śnieżka znajduje się 13 570,34 ha powierzchni leśnej. Tutejsi leśnicy opiekują się także 1 521,70 ha lasów prywatnych.

Nadleśnictwo Śnieżka położone jest w południowo-zachodniej części Polski i obejmuje dwa pasma górskie Karkonosze i Rudawy Janowickie, a także część Kotliny Jeleniogórskiej.

Regionalizacja przyrodniczo-leśna uwzględniająca warunki siedliskowe w aspekcie geograficzno - klimatycznym lokalizuje Nadleśnictwo w VII Krainie Sudeckiej w Dzielnicach:

  • Sudetów Środkowych (Mezoregion: Gór Kaczawskich)
  • Sudetów Zachodnich (Mezoregiony: Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy).

 

Położenie geoadministracyjne

Sąsiadującymi nadleśnictwami są: Kamienna Góra, Szklarska Poręba, Jawor, Złotoryja, Lwówek oraz Karkonoski Park Narodowy (http://www.kpnmab.pl/). Obecnie Nadleśnictwo Śnieżka zajmuje powierzchnię 13 242,24 ha i sprawuje nadzór nad 1 521,70 ha lasów niepaństwowych.

Rodzaj powierzchni

obręb Śnieżka

obręb Kowary

Razem n-ctwo

powierzchnia ogółem

5 848,61

7 393,63

13 242,24

grunty leśne:

5 665,18

7 173,37

12 838,55

 

zalesione

5 506,13

7 026,93

12 533,06

niezalesione

8,12

17,04

25,16

związane z gospodarką leśną

150,93

129,40

280,33

grunty nieleśne:

183,43

220,26

403,69

 

przeznaczone do zalesienia

0,00

0,00

0,00

 

Na terenie Nadleśnictwa w leśnictwie Karpacz został zbudowany pierwszy w tej części Europy Leśny Bank Genów w Kostrzycy ( http://www.lbg.jgora.pl/), jednostka naukowo - dydaktyczna, której celem priorytetowym jest ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych w Polsce. Jednostka ta również oferuje usługi z zakresu
nasiennictwa i przechowalnictwa nasion.

 

Obszar Nadleśnictwa Śnieżka znajduje się w granicach województwa dolnośląskiego,
w powiatach:

jeleniogórskim 
Miasta:
-Kowary (http://www.kowary.pl/)
-Karpacz (http://www.karpacz.pl/)

Gminy:
-Mysłakowice (http://www.myslakowice.pl/)
-Podgórzyn (http://www.podgorzyn.pl/)
-Janowice Wielkie (http://www.janowicewielkie.pl/)
-Jeżów Sudecki  (http://www.jezowsudecki.gmina.wirma.pl/)

kamiennogórskim (Gmina Kamienna Góra) (http://www.kamiennagora.kei.pl)
złotoryjskim (Gmina Świerzawa) (http://www.swierzawa.pl/)
i Powiecie Jelenia Góra - Miasto Jelenia Góra (http://www.jeleniagora.pl/).