Wydawca treści Wydawca treści

Zgoda na zamieszczenie wizerunku

Zgoda

Nadleśnictwo „Śnieżka” w Kowarach zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Nadleśnictwa podczas prowadzonych zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej oraz festynów i innych imprez otwartych.

Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanych przez niego prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video oraz wystawach w celach promocyjnych i reklamowych Nadleśnictwa „Śnieżka” i Lasów Państwowych.