Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją świerka. Średni wiek lasów na naszym terenie to 66 lata, a przeciętna zasobność wynosi 341 m sześc./ha.

Na stronie internetowej Banku Danych o Lasach znajduje się opracowania przedstawiające Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych oraz Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w lasach poza zarządem PGL LP powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w poszczególnych latach.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi publikacjami.

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/aktualizacja-stanu-lasu

Udział siedlisk leśnych

 • 36,53 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych,
  najczęściej sosny i świerku
 • 63,39 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • ok. 1 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne , bagienne

Udział gatunków lasotwórczych

 • 74 proc. - świerk
 • 6 proc. - brzoza
 • 6 proc.- buk
 • 5 proc. - modrzew
 • 3 proc. - sosna
 • 3 proc. - dąb
 • 2 proc. - jawor
 • 1 proc. – pozostałe gatunki

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 11 proc. – I klasa
 • 18 proc. – II klasa
 • 25 proc. – III klasa
 • 15 proc. – IV klasa
 • 17 proc. – V klasa
 • 9 proc. – VI klasa
 • 5 proc. – VII i starsze