Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZASADY KORZYSTANIA Z TERENÓW LEŚNYCH I OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W NADLEŚNICTWIE „ŚNIEŻKA”

 

Zgodnie z Ustawą o Lasach z dnia 28 września 1991 r (z póz. zm.) lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne dla ludności jednak z pewnymi ograniczeniami , wynikającymi m.in. z zapisów art. 26 niniejszej ustawy, tj.:

  1. objęte stałym zakazem wstępu do lasu:

•uprawy leśne do 4 m wysokości,

•powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,

•ostoje zwierząt,

•źródliska rzek i potoków,

•obszary zagrożone erozją.

  1. objęte okresowym zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w sytuacji gdy:

•wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub runa leśnego np. w wyniku czynników atmosferycznych, biotycznych i abiotycznych,

•występuje duże zagrożenie pożarowe (wartość % wilgotności ścioły leśnej mierzona przez pięć kolejnych dni o godz. 9:00 wynosi poniżej 10%).

Informacje o bieżącym stanie zagrożenia pożarowego w lasach znajdują się na stronie www nadleśnictwa w zakładce Informacje/ Zagrożenie pożarowe.

•wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą lasu, ochroną lasu lub pozyskaniem i zrywką drewna,

•oznakowano je zakazem lub ograniczeniem wstępu.

Szczegółowe informacje o okresowych zakazach wstępu do lasu dostępne są w siedzibie Nadleśnictwa „Śnieżka” oraz zakładce Aktualności na naszej stronie internetowej lub na stronie internetowej: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

W lesie można biegać, wypoczywać, spacerować czy zbierać na użytek własny owoce runa leśnego, należy jednak pamiętać, że takie wejście do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw odbywa się na własną odpowiedzialność osoby korzystającej.

Turystą jest osoba przebywająca i korzystająca z terenów leśnych i powinna mieć świadomość o zagrożeniach mogących nastąpić w lesie takich jak:

•czynniki wynikające z natury siły wyższej (gołoledź, mróz, pożar, drzewa uszkodzone przez wiatr; pochylone lub złamane (wywroty, złomy, złamane konary i gałęzie, itp.), które mogą powodować różnego typu urazy ciała lub zagrozić życiu i zdrowiu człowieka,

•ukąszenia powodowane przez owady (komary, kleszcze, pszczoły, szerszenie, osy, itp.), mogące powodować reakcje alergiczne od łagodnych po ostre oraz choroby zakaźne, itp.,

•kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi, (np. ukąszenie kleszcza będącego nosicielem bakterii Borrelia sp., wirusa od kleszczowego zapalenia opon mózgowych, czy bakterii Anaplasma sp.),

•niebezpieczeństwo powodowane na skutek dzikich zwierząt (żmija, wilk, lis, jeleń, dzik, itp.), np. ukąszenia, pogryzienia, złamania i inne urazy, itp.,

•nierówności terenu (przeszkody naturalnie występujące w lesie, koleiny na drogach, doły, zapadliska, rumowiska i inne), mogące być jedną z przyczyn np. upadku, potknięcia, uderzenia, stłuczenia, złamania itp.,

•przypadkowe zejście z wyznaczonych tras szlaków turystycznych lub zabłąkanie w dużych kompleksach leśnych itp., dlatego polecamy by przed planowaną wycieczką do lasu pobrać na swoje urządzenie mobilne- np. telefon, darmową aplikację mBDL (mobilnego Banku Danych o Lasach), która zawiera mapy tematyczne lasów oraz m.in. funkcje lokalizacji GPS i zapisu trasy dzięki którym z łatwością można określić swe położenie w terenie.

•zagrożenia związane z agresją osób trzecich przebywających w lesie.

Przebywając w lesie i poruszając się po nim należy omijać miejsca gdzie wykonywane są:

•prace gospodarcze,

•prowadzone są zabiegi ograniczające gradacje szkodliwych owadów ( w tym wykonywane są np. opryski chemiczne),

•odbywają się polowania,

•oraz miejsca, które są oznaczone ograniczeniem wstępu lub zakazem wstępu.

Uwaga!

Nadleśnictwo „Śnieżka” informuje, że nie na wszystkich szlakach turystycznych i w obiektach turystycznych są wystawione kosze na śmieci.

Wszystkich odwiedzających tereny leśne zachęcamy do zabierania śmieci ze sobą i do ich segregacji (także w przypadku, kiedy kosze są przepełnione).

Przyłączcie się do akcji:

# BądźDobryDlaLasu

#Zabierz5ZLasu

#LoveLas

Urządzenia i obiekty turystyczne (rekreacyjne)

Na terenie Nadleśnictwa „Śnieżka” utworzono wiele urządzeń i obiektów służących turystyce, rekreacji i edukacji. Zasady korzystania z tej infrastruktury określają regulaminy, które opracowaliśmy z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa osobom z nich korzystających.

Na terenie Nadleśnictwa „Śnieżka” występują stałe miejsca wyznaczone do rozpalania ogniska:

  • Przy siedzibie Nadleśnictwa „Śnieżka” na ulicy Leśnej 4a w Kowarach, w godzinach od 8.00-14.00 przeznaczone dla grup zorganizowanych,

  • Na Leśnej Szkółce Kontenerowej Kostrzyca w Miłkowie 300a, w godzinach od 8.00-14.00 przeznaczone dla grup zorganizowanych.

Ważne!

W lesie i w odległości mniejszej niż 100 m od niego otwartym ogniem posługiwać się nie wolno.

Lokalizacje urządzeń i obiektów zawierają poniższe mapy:
 

Zachęcamy Państwa do korzystania z dobrodziejstw lasu i udostępnianych obiektów.

Prosimy przy tej okazji o zgłaszanie nam uwag dotyczących ich stanu (np. zgłaszanie usterek do Nadleśnictwa „Śnieżka”, tel.: 75 718 22 12 do 14 lub na adres e-mail: sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl ).

Życzymy bezpiecznego i miłego wypoczynku

Nadleśniczy Nadleśnictwa „Śnieżka”

wraz z pracownikami

Lasy Państwowe. Dla lasu, dla ludzi

 

Załączniki:

1 Regulamin miejsca postoju pojazdow parkingu lesnego

2 Regulamin szlaku turystycznego

3 Regulamin miejsca odpoczynku

4 Regulamin szlaku konnego

5 Regulamin ścieżki edukacyjnej

6 Mapa zagospodarowania rekreacyjnego Obręb Kowary_2020

7 Mapa zagospodarowania rekreacyjnego Obręb Śnieżka_2020

8 Regulamin polany harcerskiej w Leśnictwie Strużnica