Widok zawartości stron Widok zawartości stron

„Remont mostku w leśnictwie Karpacz w ciągu drogi na Sowią Dolinę”

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

 

Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo „Śnieżka” z siedzibą: ul. Leśna 4a, 58-530 Kowary zaprasza do złożenia oferty na zadanie: „Remont mostku w leśnictwie Karpacz w ciągu drogi na Sowią Dolinę”

 

Informacje w załącznikach:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo „Śnieżka” z siedzibą: ul. Leśna 4a, 58-530 Kowary zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Dostawa komputerów”

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne o wartości poniżej 130 000, 00 złotych

 

Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo „Śnieżka” z siedzibą: ul. Leśna 4a, 58-530 Kowary zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Dostawa komputerów”

 

Wszystke informacjie w załącznikach:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 53 numerów oraz dostawa 51 szt. urządzeń telekomunikacyjnych

W związku z migracją danych na BIP, Nadleśnictwo "Śnieżka" zamieszcza informacje o zamówieniu publicznym -SA.270.2.108.2021 pn.: "Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 53 numerów oraz dostawa 51 szt. urządzeń telekomunikacyjnych"

 

Tryb postępowania: postępowanie poza ustawą PZP

Termin składania ofert: 28.09.2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Remont elewacji budynku siedziby Nadleśnictwa „Śnieżka” wraz z dokończeniem remontu tarasu

W zwiazku z migracją danych na BIP, Nadleśnicwo "Śnieżka" zamieszcza informacje o zamówieniu publicznym - Remont elewacji budynku siedziby Nadleśnictwa "Śnieżka" wraz z dokończeniem remontu tarasu.

 

Tryb postępowania: postępowanie poza ustawą PZP

 

Termin składania ofert: 04.08.2021 r.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa „Śnieżka” w roku 2021 – IV postępowanie nr ref. SA.270.1.6.2021

W zwiazku z migracją danych na BIP, Nadleśnicwo "Śnieżka" zamieszcza informacje o zamówieniu publicznym - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa „Śnieżka” w roku 2021 – IV postępowanie nr ref. SA.270.1.6.2021.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

termin składania ofert: 16.08.2021 r.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron