Wydawca treści Wydawca treści

Otulina Karkonoskiego Parku Narodowego

Grunty w zarządzie Nadleśnictwa „Śnieżka” położone w granicach otuliny Karkonoskiego Parku Narodowego zajmują powierzchnię 5854,48 ha. Wszystkie zapisy z Planu Urządzania Lasu dla tego terenu zostały uzgodnione z Dyrektorem Karkonoskiego Parku Narodowego. Przewidziano w tych drzewostanach mniejszy zakres użytkowania rębnego w porównaniu z resztą nadleśnictwa.

W otulinie KPN przyjęto możliwość rozwoju różnorodnych form turystyki prowadzonych przez oznakowane szlaki turystyczne, piesze i ciągi komunikacyjne.

Przewidziano także możliwość rozwoju form turystyki niedopuszczonej do intensywnego rozwoju na obszarze KPN (turystyka rowerowa, narciarstwo zjazdowe, biegowe, hippika).