Wydawca treści Wydawca treści

PARK KRAJOBRAZOWY

Rudawski Park Krajobrazowy

Rudawski Park Krajobrazowy został utworzony zgodnie z uchwałą nr VIII/49/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z dn. 16.11.1989 r. Uchwałą nr XVI/329/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2011 r. ustanowiono plan ochrony Rudawskiego Parku Narodowego.

Park swoim zasięgiem obejmuje masyw Rudaw Janowickich wraz z górami Sokolimi oraz Góry Ołowiane, Wzgórza Karpnickie i Góry Lisie. Powierzchnia Rudawskiego Parku Krajobrazowego rozciąga się na teren trzech nadleśnictw: „Śnieżki”, Kamiennej Góry i Nadleśnictwa Jawor.

Powierzchnia gruntów RPK pozostających w zarządzie Nadleśnictwa „Śnieżka” wynosi 4918,10 ha (w tym powierzchnia leśna - 4809,97 ha). Natomiast otulina RPK będąca w zarządzie Nadleśnictwa „Śnieżka” to teren o powierzchni 484,69 ha.