Wydawca treści Wydawca treści

OBIEKTY EDUKACYJNE

W Nadleśnictwie „Śnieżka” istnieje baza edukacyjna, która cały czas jest rozbudowywana i wzbogacana o nowe elementy. Tworzą ją nowoczesna sala edukacyjna w siedzibie nadleśnictwa wraz ze ścieżką znajdującą się wokół budynku oraz dwie ścieżki edukacyjno-przyrodnicze: „Jedlinki” i „Janowice-Bolczów” oraz sala edukacyjna wraz z ścieżką edukacyjną w Leśnej Szkółce Kontenerowej Kostrzyca w Miłkowie. Zostały utworzone przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży.

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Jedlinki"

W 2005 roku w ramach programu „Kowary miastem przyjaznym dla niepełnosprawnych turystów" została specjalnie przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na ścieżce znajduje się 16 tematycznych tablic o charakterze edukacyjnym, umożliwiające pogłębienie wiedzy przyrodniczej wśród otaczającej przyrody. Wzdłuż ścieżki wybudowano wiaty turystyczne i wyposażono je w sprzęt umożliwiający wypoczynek. Na terenie ścieżki odnaleźć też możemy zakątek zwane „Zieloną klasą" w którym,  wyznaczono miejsce na ognisko. Długość ścieżki to 2,5 km, czas przemarszu to ok. 1 godzina.

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Janowice-Bolczów"

Ścieżka ma długość około pięciu kilometrów i umożliwia zobaczenie niesamowitych tworów skalnych (wśród nich skały o zwiększonym promieniowaniu radioaktywnym), zwiedzenie mrocznych ruin średniowiecznego zamku. Miejscem niezwykle ciekawym na trasie ścieżki jest zabytkowa wyłuszczarnia nasion gdzie usłyszeć można o procesach technologicznych jakim poddaje się zebrane szyszki, aby otrzymać nasiona drzew i krzewów gotowe do siewu. Profesjonalne pomoce naukowe w postaci 35 tematycznych tablic przybliżą zagadnienia związane z gospodarką leśną. W pobliżu części ścieżki w ramach programu „Małej retencji górskiej" wybudowano zbiornik retencyjny na cieku wodnym Janówka. Ścieżka wyposażona jest również w zadaszone miejsce na ognisko oraz miejsca odpoczynku.

          

Sala edukacyjna w siedzibie nadleśnictwa

Sala edukacyjna, zlokalizowana w siedzibie nadleśnictwa przystosowana do zajęć dla 25-30 grup osobowych w tym również dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona jest w gabloty, mikroskopy, preparaty, eksponaty zwierząt, tablice interaktywne, drewniane pomoce dydaktyczne - np. zegar kwiatowy, ptasi oraz sprzęt multimedialny.  

      

Ścieżka edukacyjna przy siedzibie nadleśnictwa

Zlokalizowana jest w drzewostanie wokół siedziby nadleśnictwa. Ścieżka wyposażona jest w tablice dydaktyczne, ekspozycje budek lęgowych, narzędzi używanych w leśnictwie, sezonową ścieżkę zmysłów, ułożony stos drewna oraz wiatę z wyposażeniem.

Obecnie powstała nowa ścieżka wraz z salą edukacyjną na terenie Leśnej Szkółki Kontenerowej Kostrzyca zrealizowana w ramach Projektu dofinasowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu .

Dnia 14.10.2013 r. została podpisana umowa dotacji nr 258/D/EE/JG/2013 między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Nadleśnictwem Śnieżka na dofinasowanie zadania:

"Ścieżka edukacyjna na terenie Leśnej Szkółki Kontenerowej Kostrzyca Nadleśnictwa Śnieżka (I etap)"

Całkowity, planowany koszt realizacji zadania wynosi 229 666,94 zł netto
Realizację zadania zaplanowano na okres od 17 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

WFOŚiGW we Wrocławiu udziela Dotowanemu dotacji w kwocie 49 140,00 zł netto.

Szczegóły opisano na stronie internetowej Leśnej Szkółki Kontenerowej Kostrzyca w Miłkowie.

Link do strony LSK Kostrzyca http://www.kostrzyca.com.pl/index.php/edukacja-w-szkolce/sciezka-edukacyjna

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZYCH OBIEKTÓW