Wydawca treści Wydawca treści

Informacje dla Harcerzy

Nadleśnictwo Śnieżka informuje, że zgodnie z protokołem uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami z dnia 21 czerwca 2018 r.

pomiędzy:

  1. Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej,
  2. Komendantem Głównym Policji,
  3. Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych,

a organizacjami harcerskimi:

  1. Federacją Skautingu Europejskiego SHK "Zawisza",
  2. Niezależnym Kręgiem Instruktorów Harcerskich "Leśna Szkółka",
  3. Royal Rangers Polska,
  4. Skautami Króla,
  5. Stowarzyszeniem Harcerskim,
  6. Związkiem Harcerstwa Polskiego,
  7. Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej,

każda reprezentowana przez swoich należycie upełnomocnionych przedstawicieli.

Dla bezpieczeństwa uczestników prosimy o informowanie miejscowego leśniczego Leśnictwa Strużnica
Pana Klaudiusza Kuruca (tel.: 510 052 167, e-mail: klaudiusz.kuruc.@wroclaw.lasy.gov.pl, ul. Kopernika 8a, 58-520 Janowice Wielkie) o pobycie harcerzy na terenach leśnych.

Przypominamy, że punkt 1.1.2 protokołu brzmi:

"Komenda obozu przekazuje informacje, okórych mowa w pkt. 1.1.1 lit. c i d, również do właściwego miejscowo: sołtysa oraz leśniczego, o ile obóz znajduje się na terenie bedącym w zarządzie PGL Lasy Państwowe."

Dziękujemy za współpracę.

Nadleśnictwo Śnieżka