Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CERTYFIKATY

Nadleśnictwo „Śnieżka” informuje, iż z dniem 22.12.2023 r. wygasł certyfikat gospodarki leśnej w systemie FSC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

 

Jednocześnie informujemy, że obowiązującym dla jednostek RDLP
we Wrocławiu jest certyfikat PEFC.

Nadleśnictwo „Śnieżka" jako jednostka RDLP Wrocław otrzymała PEFC
(Pean European Forest Certification), jako marketingowe narzędzie ochrony zasobów leśnych.

PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku. RDLP we Wrocławiu wdrożyła
oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska "Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów".

W dniu 21 kwietnia 2021 r. został wydany w ramach certyfikacji grupowej  Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC nr BVCPL/PEFCFM/13 dla RDLP Wrocław ważny od dnia 27.04.2021 do dnia 26.10.2021 r. z zastrzeżeniem stałego zadawalającego działania Systemu Zarządzania. W związku z pozytywną oceną audytu gospodarki leśnej
w systemie PEFC dla RDLP Wrocław, ważność certyfikatu została przedłużona
do dnia 26.10.2024 r.

Aktualne dane dotyczące PEFC, dostępne są na stronie:

https://www.pefc.pl/o-pefc/pefc-polska

 

Certyfikat PEFC stanowi respektowaną przez światową opinię publiczną i gremia gospodarcze gwarancję dobrej jakości surowca drzewnego pochodzącego z lasów,
w których prowadzona jest racjonalna gospodarka leśna i ochrona zasobów genowych.

Jest on potwierdzeniem wieloletniego wysiłku leśników, ich prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej.

Pozyskiwanie drewna w lasach Nadleśnictwa „Śnieżka” odbywa się w sposób planowy i ekologiczny. W procesie tym łączy się troskę o środowisko i wymagania stawiane przez zrównoważony rozwój leśnictwa, z zachowaniem wszystkich funkcji,
których oczekuje społeczeństwo od zarządzających mieniem Skarbu Państwa.

Drewno z logiem PEFC pochodzące z certyfikowanych lasów jest atrakcyjniejsze
niż produkt bez logo. Konkurencja na rynku jest duża. Zwyciężają towary przyjazne środowisku i wspierające słuszną sprawę, jaką jest ochrona zasobów leśnych prowadzona przez ich racjonalną gospodarkę.

Certyfikacja PEFC, która wymaga wznowień poprzez audyty i kontrole, sprawia iż Lasy Państwowe kreują wizerunek swojej firmy, jako przedsiębiorstwa dostosowanego
do wysokich standardów społecznych i przyrodniczych.