Nadleśnictwa i inne

Polecamy Polecamy

Będą nowe lasy - kupujemy grunty pod zalesienia

Nadleśniczy Nadleśnictwa „Śnieżka” ogłasza chęć zakupu gruntów leśnych oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 37 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. lasy i grunty do zalesienia przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mogą być nabyte w szczególności w przypadku:

- ich bezpośredniej przyległości do gruntu w zarządzie Lasów Państwowych;

- zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;

- regulacji granicy polno-leśnej.

 

Ponadto spełnione powinny zostać następujące warunki:

 

- grunt musi mieć uregulowany stan prawny;

- grunt musi być własnością wnioskodawcy

- w przypadku współwłasności wnioskodawcami muszą być wszyscy współwłaściciele;

- dla gruntu musi być założona księga wieczysta;

- grunt powinien być wolny od obcych naniesień;

- grunt powinien mieć ustalone w terenie granice;

- grunt nie może być przedmiotem sporów granicznych.

 

Oferty sprzedaży na załączonym wzorze prosimy składać na adres e-mail: sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie Nadleśnictwa adres: ul. Leśna 4a, 58-530 Kowary.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 75 718 22 12 wew. 318

 

Materiały do pobrania