Siedziba Nadleśnictwo Śnieżka
Nadleśnictwo Śnieżka
75 718 22 12 do 14
75 718 25 23

ul. Leśna 4a

58-530 Kowary

woj. dolnośląskie

 

Zauważyłeś pożar w lesie?
Powiadom nas!
Punkt alarmowo-dyspozycyjny
Nadleśnictwa "Śnieżka"

           w dni robocze od 7 do 15  - numer telefonu 75-718-22-12

           w dni robocze od 15 do 20  - numer telefonu 75-718-23-40

           w soboty niedziele i święta od 9 do 20  - numer telefonu 75-718-23-40

Nadleśniczy
Anna Kostrz
*100
Zastępca Nadleśniczego ds. Gospodarki Leśnej
Marek Rybak
*100
Zastępca Nadleśniczego ds. Udostępniania Lasu
Główny Księgowy
Izabela Tomys
*611
Sekretarz
Marcin Krzeczowski
*671; +48 601 223 882
Inżynier Nadzoru
Jacek Jaskórzyński
*211; +48 510 052 168
Inżynier Nadzoru
Elżbieta Barańska
*212

Dział Gospodarki Leśnej

Marta Jaworska
Specjalista SL ds. Hodowli Lasu
Tel.: *317, +48 609 377 207
Stanowisko ds. Marketingu
Tel.: *319; +48 601 378 989
Urszula Majewska
Specjalista SL ds. Użytkowania lasu, Administrator SILP
Tel.: *321; +48 501 634 988
Wanda Krukowska
Starszy Specjalista SL ds. Ochrony Lasu
Tel.: *316

Dział Udostępniania Lasu

Artur Gajda
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: *318
Anna Gugała
Starszy Specjalista SL ds. Ochrony Przyrody, Certyfikacji i Obsługi LMN
Tel.: *320
Agnieszka Zając
Specjalista SL ds. Edukacji Leśnej, Promocji i Turystyki
Tel.: *323; +48 693 327 455

Dział Finansowo - Księgowy

Agnieszka Bińczyk
Starsza Księgowa
Tel.: *615
Ewa Panek
Księgowa
Tel.: *616
Kornelia Nentwich - Kurowska
Starsza Księgowa
Tel.: *613
Iwona Sędzimir
Starsza Księgowa
Tel.: *614
Emilia Tarnowska
Starsza Księgowa
Tel.: *612
Zbigniew Słota
Kasjer
Tel.: *600

Obsługa sekretariatu

Elżbieta Krzeczowska
Referent ds. obsługi sekretariatu
Tel.: *100

Posterunek Straży Leśnej

Mateusz Grębowicz
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: *220; +48 512 190 946
Jerzy Jaworski
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: *220; +48 605 102 799

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Danuta Woźniak
Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Tel.: *677
Monika Krupska
Specjalista ds. Inwestycji i Remontów
Tel.: *673
Wojciech Kozłowski
Starszy Specjalista ds. Administracyjnych i BHP
Tel.: *672
Dariusz Bińczyk
Referent ds. Administracyjnych
Tel.: *678
Ewa Maj
Referent ds. Administracyjnych
Tel.: *676
Dariusz Nagucki
Kierowca samochodu służbowego, pracownik obsługi, magazynier
Tel.: *100

Obsługa prawna

Anna Dubicka

Leśna Szkółka Kontenerowa

Andrzej Latusz
Leśniczy Szkółkarz
Tel.: +48 75 71 31 046, +48 603 746 502
Adam Mariański
Podleśniczy
Tel.: +48 75 71 31 047, +48 501 635 044

Dział Kadr

Aneta Grzegorczyn-Pojałowska
Specjalista ds. Pracowniczych
Tel.: *130; +48 519 180 821

Edukacja Leśna

Agnieszka Zając
Tel.: *323; +48 693 327 455

Inspektor Ochrony Danych

Joanna Krupska
Inspektor Ochrony Danych

TELEFONY ALARMOWE Nadleśnictwo „Śnieżka”

Zauważyłeś pożar w lesie? Powiadom nas! Punkt alarmowo-dyspozycyjny Nadleśnictwa "Śnieżka": w dni robocze w godzinach: 7.00 - 15.00 numer telefonu 75 7182212; w dni robocze w godzinach: 15.00 - 20.00 numer telefonu 75 7182340; w soboty, niedziele i święta w godzinach: 9.00 - 20.00 numer telefonu 75 7182340