Wydawca treści Wydawca treści

Droga Zamkowa w Leśnictwie Janowice

Droga Zamkowa w leśnictwie Janowice

 

Miło nam poinformować, iż dobiegła końca budowa pierwszego odcinka drogi Zamkowej w leśnictwie Janowice. Droga udostępniła znaczny obszar leśnictwa Janowice dla potrzeb zrównoważonej gospodarki leśnej. Istotnym znaczeniem jest fakt, że nowa droga pozwoli na samodzielne dotarcie i podziwianie perełki zabytków pasma Rudaw Janowickich – ruin Zamku Bolczów – osobom z niepełnosprawnością ruchową. Wykonawcą całości robót jest Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej.

Droga powstała w miejscu istniejącej wcześniej drogi o nawierzchni gruntowej, która  była praktycznie niedostępna w okresie zimowym, występowania silnych opadów deszczu czy też wiosennych roztopów. Odcinek od rejonu Suchej Góry do Zamku Bolczów nie był nawet drogą ale szlakiem zrywkowym.

Droga została zaprojektowana w oparciu o obowiązujące w Lasach Państwowych standardy uwzględniające funkcje głównych dróg leśnych oraz ich użytkowników. Parametry geometryczne, takie jak nośność, czy szerokość drogi, poszerzenia na łukach poziomych, zapewniają bezpieczne poruszanie się samochodów specjalistycznych, przystosowanych do transportu drewna ale także pojazdów jednostek Straży Pożarnych oraz innych służb, np. karetek pogotowia ratunkowego. Długość wybudowanego odcinka wynosi 1,56 kilometra. Droga posiada nawierzchnię tłuczniową, która została wykonana z lokalnego materiału. Urządzenia infrastruktury drogowej, wodospusty, zostały wykonane w nowej technologii, która skutecznie odprowadza wodę z nawierzchni zapobiegając jej niszczeniu, ale jest też przyjazna dla rowerzystów.

Wzdłuż Drogi Zamkowej przebiega odcinek ścieżki edukacyjnej: „Janowice – Bolczów”, utworzonej przez Nadleśnictwo „Śnieżka”, która na czas budowy była zamknięta ze względu na wymogi bezpieczeństwa. Wykonanie ścieżki edukacyjnej współfinansował Ekofundusz oraz WFOŚiGW. W związku z  zakończeniem budowy ścieżka została ponownie udostępniona dla turystów.